Překladatelské a tlumočnické služby

Poskytuji kvalitní překladatelské a tlumočnické služby podpořené odbornou kvalifikací a zkušenostmi z mnoha konferencí, seminářů a jednání. Seznam obchodních partnerů a klientů najdete v sekci Reference.

Překlady

  • překlady z angličtiny i do angličtiny,
  • soudní překlady s kulatým razítkem,
  • překlady odborných textů,
  • překlady právnických textů.

Cena dohodou dle náročnosti a množství materiálů.

Tlumočení

  • konsekutivní i simultánní tlumočení z angličtiny i do angličtiny,
  • soudní tlumočení:  svatební obřady, určení otcovství, valné hromady, zakládání společností, zkouška pro získání zbrojního průkazu, nostrifikační zkoušky apod.,
  • tlumočení po telefonu.

Cena dohodou dle náročnosti.