* tlumočnická praxe

 • jednání na valné hromadě, Cukrovar Dobrovice, simultánní tlumočení,
 • jednání související s notifikací zákona o obnovitelných zdrojích na DG Competition, Brusel (tlumočeno pro Asociaci podnikatelů pro využití energetických zdrojů), konsekutivní tlumočení/ šušotáž,
 • mezinárodní konference o autonehodách, Praha, simultánní tlumočení,
 • mezinárodní konference o veřejných zakázkách, Praha, simultánní tlumočení,
 • diplomatický večer České hospodářské komory, Praha, konsekutivní tlumočení,
 • jednání na Generálním ředitelství Celní správy ČR, Praha, konsekutivní tlumočení,
 • slavnostní večer u příležitosti udělení čestného občanství, Čelákovice, konsekutivní tlumočení/ šušotáž,
 • školení techniků pro Velvyslanectví Saúdské Arábie, Praha, konsekutivní tlumočení,
 • jednání na valných hromadách společnosti Alutherm, Praha, konsekutivní tlumočení/ šušotáž,
 • odborné školení pro společnost OI Illinois, Praha, konsekutivní tlumočení,
 • tlumočení při nostrifikačních zkouškách z biologie a fyziky pro Ústav jazykové a odborné přípravy Poděbrady, konsekutivní tlumočení,
 • tlumočení pro státní úřady, ministerstva, policii, notáře a matriky, konsekutivní tlumočení (valné hromady, zakládání společností, určování otcovství, svatební obřady občanské i církevní, společné jmění manželů, zkoušky pro získání zbrojního průkazu, výslechy na Ministerstvu vnitra při řízení o vydání oprávněnosti k pobytu cizince apod.)