* překladatelská praxe

Publikované překlady:

  • Helen Payneová: Kreativní tanec a ve výchově, sociální práci a klinické praxi,  Portál,
  • Sandra F. Riefová: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole, Portál,
  • Joyce Vedralová: Já se z těch rodičů zblázním, Portál.

Další překlady:

  • soudní překlady pro notáře, soudy, státní zastupitelství a policii (notářské zápisy, žádosti o mezinárodní pomoc, soudní rozhodnutí),
  • soudní překlady pro veřejnost (rodné listy, oddací listy, vysvědčení a diplomy, osvědčení o naturalizaci),
  • soudní překlady pro firmy (účetní závěrky, problematika převodních cen, smlouvy apod.),
  • odborné překlady z oblasti sklářství, lázeňství a obnovitelných zdrojů energie.